21 เมษายน 2562 ตรวจพื้นที่โบราณวัตถุ ในเส้นทางก่อสร้างขยายทางหลวงเส้น 220

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/83299

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยอธิบดีกรมทางหลวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษกกระทรวงฯ ตรวจพื้นที่โบราณวัตถุในเส้นทางก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ – วังหิน เป็น 4 ช่องจราจร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิ์พฤกษ์ (วัดเจ็ก) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ – วังหิน เป็น 4 ช่องจราจร โดยดำเนินการช่วง กม.2+625 – กม. 22+000 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องถึง กม.56 แต่เนื่องจากประมาณช่วง กม.47 เมื่อขยายเส้นทางจะทำให้ใกล้กับปราสาทวัดโพธิ์พฤกษ์ (วัดเจ็ก) ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงจาก กม.47 เป็นทางเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 24 ที่สี่แยกนาเจริญ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ประชาชนตามนโนบายรัฐบาล